Dlaczego biblioteki dochodzą kar za przetrzymywanie książek ?

Ostatnio głośno się zrobiło w mediach o dochodzeniu przez biblioteki kar za przetrzymywanie książek. Pisała o tym również nasza lokalna prasa. Zupełnie nie rozumiem dlaczego kwestie te budzą tyle emocji wśród czytelników. Logiczne wydaje się, że jeżeli istnieją zasady wypożyczania książek i sankcje za ich nieprzestrzeganie to można się spodziewać ich egzekwowania.

Książki wypożyczamy za darmo. Ale czy biblioteki mają te książki rozdawać ? Bo przecież jeśli zaakceptujemy ich przetrzymywanie bez jakiejkolwiek sankcji to taka będzie konsekwencja tego stanu rzeczy.

To są jak uważam kwestie oczywiste. Chciałem jednak, krótko napisać o czymś chyba jednak mniej znanym większości osób – o aspekcie prawnym i nie mam tu na myśli tylko zasady dotrzymywania umów jaką jest również wypożyczenie książki.

Otóż pamiętaj, że biblioteki nie mogą dowolnie decydować o odstąpieniu od dochodzenia kar. Na podstawie ustawy o finansach publicznych biblioteki będąc gminnymi instytucjami kultury stanowią jednostki sektora finansów publicznych i obowiązuje je tzw. dyscyplina finansów publicznych czyli szczególne zasady dbania o środki jakimi dysponują. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in. niezgodne z przepisami umorzenie należności, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo zaniechanie ich dochodzenia.

Nie oznacza to, że nie można kar umarzać, rozkładać na raty czy odraczać ich spłaty. To wszystko jest możliwe ale zgodnie z pewnymi zasadami. Jeśli problem dotyczy Ciebie, zapytaj o te zasady, o sposób składania wniosku i jego rozpatrywania. Z pewnością każda biblioteka ma na tę okoliczność stosowne procedury – zarządzenie, regulamin itp.

Biblioteki nie mają wyjścia, muszą regulaminowych kar dochodzić. Jedne wynajmują w tym celu firmy windykacyjne, inne robią to we własnym zakresie, część zleca radcom prawnym czy adwokatom a część po prostu sprzedaje wierzytelności tracąc tym samym jakikolwiek wpływ na sposób dochodzenia tych należności.

Pytanie: jaki sposób jest najmniej uciążliwy dla dłużnika, pozostawiam otwarte.


Dodaj komentarz