Jest ratunek dla niektórych osób obciążonych kosztami leczenia przez NFZ !!!

Pierwszy wpis będzie ogólny ale bardzo ważny. Wiem, że w Naszym powiecie problem dotknął wielu osób.

Ponad 2 lata temu rozpoczęła się akcja dochodzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia opłat za świadczenia zdrowotne od pacjentów, którzy nie byli ubezpieczeni a w wyniku wadliwego działania systemu sprawdzania tytułu do tych świadczeń, nawet o tym nie wiedzieli. W efekcie po latach dowiedzieli się, że muszą zapłacić kilkanaścia a czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za leczenie, z którego skorzystali.

Sytuacja była o tyle bulwersująca, że szereg osób żyło w przeświadczeniu, że takie ubezpieczenie posiada bo np. małżonek pracuje i zgłaszał członków rodziny do ubezpieczenia u swojego pracodawcy. Otóż przykładowo gdy ten członek rodziny np. zarejestrował się jako bezrobotny to ubezpieczany był przez Urząd Pracy i automatycznie „wypadał” z ubezpieczenia członka rodziny. Następnie po utracie statusu bezrobotnego tracił tytuł ubezpieczenia z Urzędu Pracy ale już nie uzyskiwał automatycznie, z powrotem, ubezpieczenia u np. pracującego małżonka. Cała sytuacja w moim przekonaniu wynikała z braku rzetelnej informacji.

Sprawa dotyczyła też np. uczących się dzieci osób ubezpieczonych, które po prostu zapomniały dokonać takiego zgłoszenia.

Na całe szczęście 12.01.2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej i osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia.

Warunkiem jest jednak „wsteczne” zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Czas na „wsteczne” zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Najważniejsze jest jednak to, że w terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie – nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

JEŚLI SPRAWA DOTYCZY CIEBIE, NIE ZWLEKAJ TERMIN JUŻ BIEGNIE !


Dodaj komentarz