UWAGA dziura w drodze.

Zima powoli się kończy. Jak co roku po zimie nasze drogi podziurawione jak szwajcarski ser. Czemu zawsze po zimie drogi są w tak fatalnym stanie?  Odpowiedzialna za dziury po zimie jest…….woda. Dlaczego ? Bo zamarznięta woda zwiększa swoją objętość o ok. 10%…..
Tyle z lekcji fizyki.

Winna woda ale odpowiedzialność za utrzymanie dróg spoczywa na jej zarządcy. Do zarządcy drogi, należy m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających. Zatem jeżeli urwałeś koło, wygiąłeś felgę lub uszkodziłeś zawieszenie wjeżdżając w dziurę, możesz domagać się odszkodowania od zarządcy drogi.

Co zrobić w razie takiego zdarzenia ?

Wezwij policję, spisz nazwisko, adres i nr telefonu świadków, jeśli tacy byli na miejscu zdarzenia. Gdy przyjedzie policja zażądaj, by przesłuchała świadków i spisała notatkę. Zrób zdjęcia z miejsca zdarzenia, kilka ujęć dziury w drodze z różnej perspektywy (tak, żeby dało się rozpoznać miejsce) i zbliżenia a także zdjęcia uszkodzeń samochodu. Jeśli odpadły od niego jakieś części, również je sfotografuj w miejscu w którym leżą.

Następnie konieczne będzie ustalenie, kto jest zarządcą drogi, na której uszkodziłeś samochód. O tym zapewne dowiesz się już na miejscu, od policji. Jeśli nie, musisz to ustalić sam.
W odniesieniu do dróg krajowych zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych funkcję tą sprawuje odpowiednio zarząd województwa, powiatu lub wójt ew. burmistrz. Drogi powiatowe sprawdzisz TUTAJ na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

Niestety na stronach naszych Gmin nie znalazłem już takich jasnych wykazów Na stronie Gminy Babice po kliknięciu w link WYKAZ DRÓG wyświetla się informacja, że strona nie istnieje. Na stronie Gminy Alwernia jest wykaz z 2015r. można go przeglądnąć TUTAJ. Na stronach Trzebini, Chrzanowa i Libiąża nie doszukałem się wykazów.

Wykaz dróg krajowych znajdziesz TUTAJ.  Oczywiście może też się zdarzyć, że jesteś na drodze prywatnej np. osiedlowej, za którą może odpowiadać spółdzielnia, wspólnota itp.

Kiedy ustaliłeś już do kogo należy droga, musisz złożyć stosowny wniosek. GGDKIA udostępnia go TUTAJ, Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie TUTAJ. Na stronach Gmin wniosków nie znalazłem, jeśli nie udostępniają swojego wniosku to można wykorzystać ten z PZD. Wniosek taki odpowiada wymaganiom ubezpieczyciela, który ubezpiecza odpowiedzialność zarządcy a te są podobne w większości towarzystw ubezpieczeniowych.

Do wniosku potrzebne będą Ci załączniki tj. kopia prawa jazdy kierowcy, kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, notatka policji z miejsca zdarzenia, zeznania świadków, zdjęcia z miejsca zdarzenia. Wniosek możesz też złożyć bezpośrednio do ubezpieczyciela jeśli jest znany. Konieczne będą zapewne oględziny więc lepiej sam zapytaj o kontakt do ubezpieczyciela i zadzwoń umówić się na nie.

Jeśli Ubezpieczyciel odmawia odszkodowania, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wnieść pozew do sądu.

Na wystąpienie do sądu masz trzy lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o podmiocie odpowiedzialnym za uszkodzenia auta. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Żródło grafiki: Karolina Kabat, Flickr, CC BY-ND 2.0


Dodaj komentarz